Meer resultaten voor subsidie aanvragen

 
subsidie aanvragen
subsidie aanvragen - Sommige subsidies zijn cumulatief, andere niet.
Duurzaam bouwen of verbouwen hoeft helemaal niet duurder te zijn dan klassiek bouwen. Bovendien geven verschillende overheidsinstanties subsidies voor tal van energiebesparende maatregelen.U kan terecht op de website Energiesparen voor een overzicht van de mogelijkheden. Klik op subsidies en vervolgens op particulieren.
subsidie
Een subsidie aanvragen in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid Zorg en Gezondheid. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Vlaamse sociale bescherming. Een subsidie aanvragen in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. Een subsidie aanvragen in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. U kunt een facultatieve subsidie projectsubsidie aanvragen indien dit past binnen het kader van het preventieve gezondheidsbeleid.
subsidie traplift
Subsidies Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Uitbetaling voorwaardelijk i.f.v. positieve evaluatie 2. Ten vroegste 1 jaar na ingebruikname aanvragen 5e schijf. aanvraag evaluatie 3. Betaling van 10% van de investeringssubsidie. Behalve bij verbouwing: subsidie wordt bijgesteld op van van de eindafrekening. Evaluatie 3 wordt aangevraagd; uitbetaling voorwaardelijk i.f.v.
dakisolatie
Subsidies riolering en kleinschalige waterzuivering Vlaamse Milieumaatschappij.
Hiermee worden één of meerdere deelprogrammas per jaar opgemaakt, de zogenaamde kwartaalprogrammas. Aangezien het beschikbare budget niet toereikend is om alle aanvragen te subsidiëren, wordt slechts een kleine fractie van de aangevraagde projecten daadwerkelijk opgenomen op het GIP. Enkel deze projecten hebben recht op subsidie.
artikel kinderopvang
Zoek uw subsidie Energiesparen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
lening simulator
Straat of wijkfeest organiseren Stad Genk.
Deze subsidie kan je per straat of gedeelte van straat maar twee keer per kalenderjaar krijgen. Je kan deze subsidie niet aanvragen voor privé-feesten, familiefeesten of voor activiteiten met winstoogmerk. Een wijkfeest heeft de bedoeling om sociale contacten tussen alle bewoners van een Genkse wijk te bevorderen.
WBSO
Premies Subsidies Stad Sint-Niklaas. bestuur. cultuur. documenten. fiets. geld. gezondheidszorg. leren. mobiliteit. natuur. opvang. veiligheid. waarschuwing. werken. werkenopafspraak. wonen.
Subsidie voor kwaliteitsvolle sportvereniging. Erkende sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor de inspanningen die zij leveren om breed en kwaliteitsvol te werken. Subsidie voor sportmanifestaties en sportinfrastructuurprojecten. Erkende sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor de inspanningen die zij leveren om breed en kwaliteitsvol te werken.
subsidie
Subsidies en financiering Flanders Trade. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
U kan een subsidie aanvragen voor een internationaal maatwerkproject. Overzicht van uw lopende subsidieaanvragen. Subsidies voor uitrustingsgoederen. Met deze subsidie wil Flanders Investment Trade de concurrentiepositie van Vlaamse leveranciers kmo's' versterken door korting te geven aan ontwikkelingslanden die uitrustingsgoederen kopen.
subsidie
Met de klas de boer op.
Nog geen datum afgesproken, klik hier. Klik op bovenstaande knop subsidie aanvragen en ontvang het subsidieformulier in uw inbox. Print het formulier af en breng het mee op boerderijbezoek zodat de landbouwer het kan ondertekenen. Stuur dit ingevuld per post op naar: Inagro vzw, Dienst Landbouweducatie, Ieperseweg 87, 8800 Rumbeke. De subsidie wordt op de schoolrekening gestort.
subsidie
Subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur aanvragen? Dat doe je zo! Sport Vlaanderen.
Hoe vraag ik de subsidiëring aan? Kan iedereen subsidies aanvragen? Op deze en vele andere vragen vind je hieronder een antwoord. Informatie als aanvulling op de georganiseerde infosessies. In mei en juni 2017 hebben we enkele infosessies georganiseerd over het nieuwe decreet. Als extra info kan je hier de presentatie en de FAQ's' nog eens raadplegen. Bekijk de presentatie van de infosessie over de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur Bekijk de presentatie van de 2de infosessie over het aanvraagformulier subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur Bekijk de FAQ van de infosessies Bekijk hier de vragen uit het aanvraagformulier Bovenlokale Sportinfrastructuur. Subsidiedossier bijlagen sjablonen. Bij het indienen van een subsidie aanvraag horen enkele bijlagen.

Contacteer ons