Resultaten voor subsidie energiebesparende maatregelen 2016

 
subsidie energiebesparende maatregelen 2016
Subsidies en premies voor dakisolatie in 2018.
Met de isolatiepremie voor je dak ondersteunen de netbeheerders jouw investering in energiebesparende maatregelen. Het betreft een woning in het Vlaamse Gewest met een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of aansluiting op het elektriciteitsnet van voor 31/12/2005. De eerste factuur dateert ten vroegste van 01/01/2017. Voor de subsidie betreffende dakisolatie, gelden de bovenvermelde voorwaarden van Infrax/Eandis.
Subsidies Welkom op hoebespaarikenergie.eu.
Voor het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen bestaan verschillende subsidies en andere regelingen. Hieronder kun je zien welke landelijke regelingen er zijn en welke gemeenten aanvullend hierop een eigen regeling hebben. Subsidie energiebesparing eigen huis. Vanaf eind 2016 was het voor huiseigenaren mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen.
Isolatiepremie 2019: Premies subsidies voor isolatiewerken.
Bovendien moet het gaan om een privéwoning, al mag ze ook voor professionele doeleinden gebruikt worden weliswaar voor minder dan 50%. Sinds 1 januari 2017 geldt dat, als je binnen een termijn van 5 jaar in 3 of meer energiebesparende maatregelen investeert in een woning die voor 01/01/2006 op het elektriciteitsnet werd aangesloten, je via je netbeheerder in aanmerking komt voor de Totaalrenovatiebonus.
subsidies voor energiebesparing 2018 blog Ecomat.
Zo spaar jij tijd en ben je zeker van een juiste aanpak. Volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking.: isolatie van buitenmuren aan de buitenkant en binnenkant of in de spouw. vloerisolatie op volle grond; plafondisolatie van kelders of verluchte ruimtes onder een verwarmd verdiep.
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen Hoorn 2016 Duurzaam Bouwloket.
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen Hoorn 2016. Geplaatst op Woensdag 16 Maart 2016 Geschatte leestijd: 2 minuten, 2 seconden. De gemeenteraad van Hoorn heeft besloten om ook in 2016, 2017 en 2018 geld beschikbaar te stallen voor particuliere huiseigenaren met een bestaande woning. Voor de subsidie energiebesparende maatregelen is er per jaar 100.000, beschikbaar.
Subsidie voor Energiebesparing bij VvE's.'
Subsidie voor Energiebesparing bij VvEs. Appartementseigenaren kunnen vanaf 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 subsidie van het Rijk aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Dit kan via RVO.nl en de voorwaarde is dat u ten minste twee verschillende soorten isolatie gaat toepassen voor energiebesparing.
Subsidie energiebesparing eigen huis Technostuc.
Er wordt alleen subsidie verstrekt voor maatregelen die worden uitgevoerd, nadat de subsidieaanvraag is ingediend. Alle maatregelen die voor 15 september 2016 zijn uitgevoerd komen niet voor subsidie in aanmerking. Op aanvullende energiebesparende maatregelen zoals isolerende deuren en kozijnen ontvangt u extra subsidie.
Gemeentelijk subsidiereglement voor milieuvriendelijke initiatieven Gemeente Haacht.
De persoon dient gerechtigd te zijn tot het laten uitvoeren van de energiebesparende maatregelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend.: hetzij als eigenaar van het gebouw.; hetzij als gebruiker of huurder van het gebouw mits de eigenaar het aanvraagformulier eveneens voor akkoord heeft medeondertekend. Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2017. Artikel 7 de subsidie bedraagt.: 400/m, dakisolatie of zoldervloerisolatie wanneer de zolderverdieping ongebruikt is R-waarde minstens 45, mK/W. De subsidie wordt berekend op basis van het geïsoleerde dakoppervlak en niet het aantal m aangekocht isolatiemateriaal.; 1000/m, hoogrendementsbeglazing U-waarde nieuw geplaatste beglazing is 11, W/mK. De totale som aan verkregen subsidies, afkomstig van alle bevoegde instanties, voor eenzelfde milieuvriendelijk initiatief kan nooit groter zijn dan het facturatiebedrag voor de uitvoering van dit milieuvriendelijk initiatief. Artikel 9 overgangsmaatregel. Aanvragen voor de subsidiëring van milieuvriendelijke initiatieven kunnen nog tot en met 31 december 2017 worden behandeld volgens de voormalige subsidiereglementen op voorwaarde dat de investering ten laatste op 31 december 2016 is gebeurd en gefactureerd.
Subsidie energiebesparing eigen huis Vereniging van Eigenaren.
Subsidie voor energiebesparende maatregelen. Wilt u uw gebouwen voorzien van energiebesparende maatregelen? Voor het nemen van energiebesparende maatregelen verleent RVO.nl subsidie, voordat de maatregelen genomen worden. Het gemiddelde subsidiebedrag per koopwoning is maximaal 20.000. Voorwaarden energiebesparende maatregelen. Aanvullende maatregelen Vereniging van Eigenaren.

Contacteer ons